S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-04-27

Visa gästfrihet och få änglar till gäster

Under våren har Svenska kyrkan i Stockholms stift fört en kampanj kollektivtrafiken och dagspressen mot främlingsfientlighet och rasism.  Det handlar framförallt om att bemöta främlingsfientlighet och rasism teologiskt.
Flyktingströmmarna i världen blir fler och större. Miljoner människor har inte möjlighet att leva tryggt i det land där de föddes. Samtidigt visar tidskriften Expo att de rasistiska grupperingarna i Sverige har blivit fler. Det är grupper som också mer och mer rekryterar i de yngre åldrarna och använder en retorik som ser ut att försvara kristna värden.

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstiftlänk till annan webbplats skriver Biskop Eva Brunne att det går att hitta argument för det mesta i Bibeln, men det finns ett tolkningsraster som vi aldrig kan göra avkall på.

"Om en tolkning av en bibelberättelse kränker människovärdet måste vi säga nej till den. Om en tolkning av en bibelberättelse rättfärdigar att vi gör skillnad på människor måste vi också säga nej till den. I år uppmärksammar Europeiska kyrkokonferensen särskilt migranters situation. Som kyrka och som kristna kommer vi att visa vår tydliga vilja att stävja främlingsfientliga krafter. Jesus Kristus som är grunden för vår tro blev själv flykting. En av Bibelns skrivare säger: Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. För oss är Migranternas år inte en period som blir ett projekt som avslutas när vi har gjort vårt. Så länge som människor behöver skydd och stöd pågår vårt arbete och vår vilja. Vi gör det tillsammans med den världsvida kyrkan och vi gör inte skillnad på människor."

FOTNOT: Läs teologiskt fördjupande texter på www.svenskakyrkan.se/stockholmsstiftlänk till annan webbplats av Daniel Calero, stiftsadjunkt för migrations och integrationsfrågor och av Bo Larsson, stiftsprost.