S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2013-03-15

Vi behöver lyssna på barnen

Fortfarande finns det allt för många barn som far illa i vårt samhälle, och det handlar inte bara om misshandel och utnyttjande utan framför allt om känslor av utanförskap. Vi får vad vi sår, menar Morgan Alling som medverkar i ärkebiskopens möte om barn och unga den 16-17 november.I

— Vi måste lyssna på barns åsikter, känslor och viljor. Sen måste samhället tillsätta rätt personer som verkligen älskar att hjälpa barn, säger Morgan Alling som gett utsatta barn en röst genom att öppet berätta om sina egna erfarenheter.I flera av fosterhemmen där han var placerad utsattes han för misshandel. Det han skulle ha behövt var vuxna som uppmuntrade, berömde, lyssnade och såg honom. Istället utsattes han för lögner och svek.

Reagera på orättvisor
— De som inte har sina egna föräldrar törstar efter uppmärksamhet och kärlek. Får man inte det så ser man till att få uppmärksamhet.Morgan gjorde det på ett kreativt sätt, genom teatern. Andra hamnar i destruktiva beteenden. Han efterlyser bättre uppföljning från samhällets sida, bredare skyddsnät kring barn som blir omhändertagna och kontaktpersoner som är stabila över tid. Men viktigast — någon som alltid kan lyssna.

— Det ska finnas någon att ringa när som helst på dygnet, en kompis från samhällets sida.

Behöver upptäcka tidigt Förra året hade BRIS 500 stödjande kontakter i veckan och det ökar stadigt.

— Det kan handla om ensamhet, hård press, identitetskris,eller bristen på tillhörighet, säger BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström.Hon menar att mycket av problematiken grundar sig i utanförskap och frånvaro av vuxna.

Hos BRIS har man möjlighet att söka kontakt via telefon, chat eller e-post. Men Kattis tror att vi också måste hitta nya vägar att komma i kontakt med barn.

— Jag vill inte generalisera, men vi kan anta att det finns ett ännu större behov än det vi ser idag. Hon menar också att samhället måste bli bättre på att tidigt upptäcka barn som mår dåligt. Därför efterlyser hon större kunskap hos både lärare och andra vuxna, i hur man ser detta.

— Det kan vara totalt avgörande för ett barn.

Vi måste hjälpas åt Pernilla Landin arbetar som diakon i Fisksätra och träffar många barn som lever i utanförskap, socialt eller ekonomiskt.
— Svåra ekonomiska förhållanden drabbar barnen. Jag ser ungdomar som avstår från att äta hemma för att det tär för mycket på familjens ekonomi.

Den ökade utsattheten hos barnfamiljer gör också att Svenska kyrkan får en allt viktigare och större roll som en samhällsaktör.

— Vi måste hjälpas åt att bidra. Där har kyrkan definitivt en viktig roll. 

Med barnets bästa i fokus Just samverkan för barnets bästa är en av de centrala delarna under ärkebiskopens möte om barn och unga den 16-17 november. 
Genom mötet erbjuder Svenska kyrkan en mötesplats för samverkan mellan olika aktörer i samhället. Förhoppningen är att de som deltar i de båda mötesdagarna ska lära sig mer om barns och ungas livssituation.

text hämtad från Svenskakyrkan.se länk till annan webbplats
Johannes Nordemar Frilansjournalist

Läs mer om ärkebiskopens möte om barn och ungalänk till annan webbplats