S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-03-09

Vatten som räddar liv

Smutsigt vatten är ett av de största hoten mot människors liv. Varje år dör 1, 8 miljoner barn av diarréer som skulle ha kunnat förebyggas med rent dricksvatten och tillgång till toaletter. Fram till den 5 april pågår Svenska kyrkans fastekampanj med målet samla in 45 miljoner för att ge fler människor tillgång till rent vatten.

Var femtonde sekund dör ett barn av bristen på rent vatten. De snabba klimatförändringarna har förvärrat denna brist. Svenska kyrkan stödjer flera projekt som bygger vattentankar och latriner, renar vatten och utbildar
människor så att de själva kan säkra sin vattenförsörjning. Enkla åtgärder som räddar liv.

I ett av de mest svårtillgängliga områdena i nordöstra Brasilien bor Marluce Eduarda Monteiro. Hon är 30 och har en son och två döttrar. Hon arbetar i familjejordbruket tillsammans med man, bror, syskon och föräldrar. Innan de fick hjälp med en vattentank hämtade de dricksvattnet från närliggande dammar. Vattnet var förorenat och någon i familjen hade alltid diarré.

Brist på kunskap
- En orsak till att det var svårt då, berättar Marluce, var inte bara bristen på vatten utan också bristen på kunskap. Nu har min bror Ivan lärt sig mycket. Kunskaper som förts vidare till hela familjen. Jag tackar Gud för att vi inte har några problem med vatten längre. Om jag jämför situationen nu med hur det var för några år sedan är det 100 procent bättre nu.

Kungsholmen bidrar
Under fasteperioden har Svenska kyrkan traditionellt sett alltid samlat in pengar till behövande. Temat för årets
fastekampanj är "Klimat och vatten". Under fastekampanjen hjälps frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar åt att samla in pengar. På Kungsholmen ordnas olika insamlingsaktiviteter. Ge gärna ett bidrag till Svenska kyrkans internationella arbeten — Hela världen. Plusgiro: 90 01 22-3, bankgiro: 900-1223. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbetelänk till annan webbplats

Andréas Lindström

FAKTA
Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar på långsiktigt insatser för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation. Genom samarbete
med andra kyrkor och organisationer når Svenska kyrkans internationella arbete platser och människor ingen annan når. Svenska kyrkans internationella arbete — Hela världen — är möjligt tack vare gåvor.