S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-08-30

Utsattheten i fokus

Vid den här tiden på året uppmärksammas diakonernas arbete Svenska kyrkan kyrkan extra mycket. I S:t Görans kyrka firade vi söndagen 29 augusti diakonins dag med en mässa om utsatthet.  
- Utsatthet kan ha många olika former, berättar diakon Karin Hägglund.
Svenska kyrkan delar uppskattningsvis ut 60 miljoner kronor i ekonomiskt stöd under ett år. Det visar en färsk nationell undersökning som gjorts om diakonernas arbete i Svenska kyrkan. I undersökningen framkommer också nya grupper som riskerar att få det svårare, t ex ensamstående föräldrar, unga vuxna, invandrade och personer med funktionshinder.
- Risken att hamna i utsatthet har ökat under 2000-talet och det är lättare att falla mellan stolarna i det offentliga skyddsnätet. De som redan tidigare levde i en svår livssituation har fått det sämre och samhällets insatser är otillräckliga, konstaterar Elisabeth Hjalmarsson, handläggare för diakonalt utvecklingsarbete i Svenska kyrkan.

Praktisk handling.
Ibland pratar man om "diakoni som den kristna tron omsatt i praktisk handling". Konkret kan det handla om att arbeta med och för dem som har psykisk ohälsa, sociala problem, ekonomiska svårigheter, missbruk, sjukdom och
lever isolerade. Diakonens uppgift kan vara samtal/ själavård, sociala insatser såsom en ekonomisk utredning för fondmedel och uppsökande arbete.
- Kungsholmen är och ses som ett homogent område med många resurs- och penningstarka familjer, men den verklighet vi möter i vår diakonala vardag kan se helt annorlunda ut. Vi ser och fl er undersökningar visar att inkomstskillnaderna ökar. Inte att det blir fl er fattiga men att de som lever på marginalen eller tom under får det ännu sämre. A-kassa och sjukförsäkringar har sänkts och socialbidragsnormen har inte höjts sedan 1985, däremot har kraven för att få försörjningsstöd skärpts. Barn som lever i familjer beroende av försörjningsstöd far väldigt illa och riskerar en ogynnsam utveckling, berättar Karin Hägglund, diakon i S:t Görans församling

Samhällslots.
Omsorg om en medmänniska kan också innebära att lotsa rätt bland samhällsinstanser, att följa med vid svåra besök och att bevaka den enskilda individens rättigheter. Omsorgen tar sig också uttryck i samhällsengagemang. Det kan gälla den enskilda människan i diskussioner med tjänstemän och politiker eller att via media uppmärksamma hur olika samhällsförändringar drabbar utsatta grupper. Karin Hägglund håller precis på att slutföra en "diakonal inventering". Det är en lokal undersökning som nu genomförs för fjärde gången bland de som arbetar med socialt arbete på Kungsholmen t ex Socialtjänsten, polis, ideella organisationer m fl.
- Utsatthet kan ha många olika former. Inventeringen hjälper oss att navigera och fokusera i vår diakonala vardag. En form av utsatthet som man kanske inte direkt tänker på, men som denna inventering sätter fingret på, är att en del barn till föräldrar som är "mitt i karriären" upplever ensamhet och bristande förtroende.

Diakonins dag
Söndag den 29 augusti var det diakonis dag. i S:t Görans kyrka var temat utsatthet och församlingens diakoner berättade just om olika typer av utsatthet som finns i vår närmiljö. Magnus Helmner medverkade med musik och delade med sig av sina erfarenheter från Ny gemenskaps arbete bland hemlösa i stockholm.