S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-10-20

Tre kryss i kyrkovalet

En nyhet i kyrkovalet 2009 är att man nu kan personrösta på upp till tre kandidater. På valsedeln markerar man den eller de, högst tre personer, som man helst vill se valda. Kryssen ökar kandidaternas möjlighet att bli valda, men ger inte fler röster för gruppen.
-I allmänna valen gäller en personröst. I kyrkovalet är valmöjligheterna större när man kan kryssa tre kandidater som man vill stödja, säger Magnus Edin, projektledare för kyrkovalet.

För att få tillgodoräkna sig personrösterna krävs att kandidaten fått personröster till ett antal motsvarande minst 5 procent av nomineringsgruppens röstetal. I de lokala valen krävs också minst 20 personröster och i stiftsvalet minst 50 personröster. Alla som fått tillräckligt många personröster och nått över dessa trösklar hamnar högre upp på listan än de som inte fått några, eller för få, personröster. Det namn som har störst personligt röstetal tar första plats i ordningen och så vidare.

Personrösterna påverkar endast kandidaternas inbördes ordning på listan, och man kan inte stryka en kandidat.