S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2012-06-14

Tre församlingar blir en - Västermalms församling

Nu är det bestämt — tre församlingar blir en.
Den 11 juni 2012 beslutade stiftsstyrelsen att Essinge församling, Kungsholms församling och S:t Görans församling ska läggas samman och bli en församling från och med 1 januari 2014.
Församlingens namn kommer att vara Västermalms församling.
Församlingarna är väl förberedda på beslutet och det pågår redan ett arbete med hur sammanläggningen skall genomföras och hur man kommer att organisera sig. Många som arbetar i församlingarna samarbetar redan inom flera områden, t ex ungdomsarbetet, barnverksamheten, information och inom diakonin. Under senaste året har vi dessutom sammanlyst ett antal gudstjänster.

 
Från och med nu och fram till sista december 2013 finns det ett församlingsgemensamt beslutsorgan, Indelningsdelegerade. Det motsvarar kyrkofullmäktige som tar alla formella beslut kring sammanläggningen under övergångstiden. Dessutom finns det ett Arbetsutskott där allt man ska besluta kring förbereds innan det kommer till Indelningsdelegerade.

 
Indelningsdelegerade består av förtroendevalda från alla tre församlingarna. När de haft sitt första möte i september kommer vi presentera dem här på webben.
För dig som vill följa processen kommer vi från och med september att lägga ut alla protokoll från Indelningsdelegerade här på webben.

 
Vad innebär det för dig som församlingsbo?
För de allra flesta blir skillnaderna inte så stora. Det blir fler kyrkor med ett rikt och varierat utbud i den församling du bor och du kommer att bo i en stor församling med ca 60 000 församlingsbor.

 
För att kunna fortsätta utveckla gudstjänstlivet, barn- och ungdomsverksamhet, det diakonala arbetet mm, kommer kyrkoavgiften, som idag är olika för alla tre församlingar, att ses över. För en del kan det innebära en höjning och för andra en sänkning av avgiften.

 
Vi ser fram emot att bli en stor innerstadsförsamling. Vi tror att vi får ännu större möjlighet att vara en öppen och närvarande kyrka mitt i den brusande staden.

 
Text
Annika Schlegel Åberg