S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2012-09-21

Tre församlingar blir en - mer information

Den 11 juni 2012 beslutade stiftsstyrelsen att Essinge församling, Kungsholms församling och S:t Görans församling ska läggas samman och bli en församling från och med 1 januari 2014. Församlingens namn kommer att vara Västermalms församling. Nu har arbetet börjat.
Från och med nu och fram till sista december 2013 finns det ett församlingsgemensamt beslutsorgan, Indelningsdelegerade. Det motsvarar kyrkofullmäktige som tar alla formella beslut kring sammanläggningen under övergångstiden. Dessutom finns det ett Arbetsutskott där allt man ska besluta kring förbereds innan det kommer till Indelningsdelegerade.

Indelningsdelegerade har nu haft sitt första möte - den 11/9-2012.

Under mötet beslutades vem ska vara ordförande, 1.e vice ordförande och 2:e vice ordförande för Indelningsdelegerade och för Arbetsutskottet. Arbetsutskottet motsvarar Kyrkorådet i en församling. Nedan presenteras de olika personerna i dessa organ. Inom parantes står det från vilken av de tre församlingarna man kommer ifrån.

Indelningsdelegerade 
Ordförande Martin Valfridsson (Kungsholms)
1:e vice ordf. Ian Dickson Lauritzen (Essinge)
2:e vice ordf. Ulla Tengelin (S:t Göran)

Arbetsutskottet
Ordförande Catarina Agrell (S:t Göran)
1:e vice ordf.  Christer Sjöblom ( Kungsholms)
2:e vice ordf Yvonne Riddervik (Essinge).

Vill du ta del av protokollet i sin helhet, kan du ladda ner det här.PDF

Vill du följa arbetet så finns en sida under Aktuellt där vi lägger upp nytt material allteftersom.
Klicka här här för att komma till den.