S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-11-01

Tillit och livsmod - en kväll i kyrkan

Under hösten finns det möjlighet att med hjälp av Frälsarkransen reflektera över ditt liv och kristen tro utifrån olika teman. Nu är det dags för Öken och Bekymmerslöshet. Med hjälp av SkrivSprånget försöker vi tänka kreativt kring våra tankar om krav och längtan.
SkrivSprånget inleder med en monolog som handlar om att hitta sig själv bland krav och längtan och fortsätter med skrivarworkshop med fokus på skrivarglädje och kreativt flöde.

Monologen Plikt, Lust och Lättja är en föreställning av Gunilla Cullemark i samarbete med Raija Kemppainen som också står för regin. Den tar upp frågeställningar som:
"Hur ska man förhålla sig till plikten? Hur mycket ansvar ska man ta? Duger man när man gör sitt näst bästa? Vart tog den där lusten vägen? Får man vara lat?"

SkrivSprångets skrivarworkshop syftar till att öppna det egna kreativa flödet, stärka självkänslan och utforska skrivandets potential. Vi arbetar med en improvisationsteknik i skrivandet där grunden är att bejaka sina egna idéer och lita till sitt eget uttryck. Vi har en helhetssyn på skapandet och övningar som hjälper till att vara närvarande och fokuserad. Läs mer på www.skrivspranget.se länk till annan webbplats

När: Fredag 12 november kl 17.00-21.00
Plats: S:t Görans kyrka, Welanders väg 2.

Anmälan: senast 8 november till 545 709 50 (vx).
Kostnad: 30 kr för matig smörgås under kvällen.