S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-06-22

Telefonjour 20 år

Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen varje kväll året om. Så har det varit i tjugo års tid.
Sedan 1989 har man som finsktalande i Sverige haft möjlighet att tala med kyrkans jourhavande medmänniska. Jouren tar emot 3000 samtal om året. Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen varje kväll året om. Så har det varit i tjugo års tid. Det är frivilliga och anställda i Svenska kyrkans finskspråkiga arbete som sitter vid två telefoner varje kväll.

Många av samtalen berör ensamhet. Vad de exakt handlar om är dock svårt att säga, jourhavande för ingen journal. Den som ringer kan vara anonym och de jourhavande har tystnadsplikt.
- Antingen är ensamheten stor bland dem som ringer eller så är det känslan av ensamhet som får folk att ringa. Man kan ju känna sig ensam med sina tankar och bekymmer trots att man utåt sett har ett ordnat liv. I dagens samhälle är tiden är en bristvara, och det kan kännas svårt att "besvära" andra med sina funderingar och bekymmer, säger Mika Lahdensivu, vikarierande samordnare för jourverksamheten i Stockholms stift.

Fotnot: Telejouren finansieras av stiften och Svenska kyrkan på nationell nivå. Varje kväll mellan kl 22-01 finns två jourhavande i telefon 020-26 25 00.