S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-10-20
Ta chansen att påverka
I kyrkovalet 2009 har du som fyllt 16 år senast valdagen och är medlem i Svenska kyrkan, chansen att påverka så att de frågor du tycker är angelägna lyfts fram och prioriteras.
Det gäller i synnerhet på den lokala nivån - församlingsnivån.

Det är på församlingsnivå som vi i Svenska kyrkan får möjlighet att möta dig som bor, arbetar och vistas i våra församlingar. Genom att rösta på någon av våra nomineringsgrupper formar du din församlings framtid.

 Församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Inom dessa områden finns en mycket bred verksamhet. Det kan vara grupper för barn- och ungdom, samtalsgrupper, olika former av gudstjänster, verksamhet för äldre osv.

Vad just din församling arbetar med beror bland annat på vad de förtroendevalda, de som fått väljarnas förtroende prioriterar. Man väljer ledamöter till kyrkofullmäktige som sedan utser kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse. Det är kyrkorådet och kyrkoherden som ansvarar för församlingens arbete. Kyrkorådet förbereder dessutom viktiga ärenden som kyrkofullmäktige sedan fattar beslut om.

Läs mer om kyrkovalet