S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-03-02

Svenska kyrkan skickar fler till Haiti

Sedan jordbävningen skakade Haiti i januari har 150 000 drabbade fått hjälp genom den kyrkliga ACT-alliansen där Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete ingår. Svenska kyrkan fortsätter att sända ut personal för att hjälpa till med stödinsatser på plats
De akuta behoven av rent vatten, mat, bostäder och psykosocialt stöd är fortfarande mycket stora i Haiti, därför fortsätter ACT-alliansen* med samma insatser de närmsta månaderna. Att människor får tak över huvudet brådskar både inför den kommande regnperioden och inför höstens orkaner.Nu byggs också en psykosocial stödverksamhet upp. Inom ACT-alliansen har Svenska kyrkan ett särskilt ansvar för att möta psykosociala behov i katastrofområden, att skicka experter och att utbilda personal på plats. I Haiti finns specialutbildad personal på plats under 6 månader för att ge stöd både till ACT:s Haiti-anställda som drabbats och till befolkningen.Just nu finns fyra personer på plats, utsända av Svenska kyrkan. Anna Arnborg från Stockholm och Bertil Åhman från Uppsala, åkte till Haiti den 10 februari för att starta psykosociala program och stödja lokala partner i projekt som redan satts i gång. Det handlar bland annat om att ge barn och vuxna meningsfulla aktiviteter i de tältläger som har satts upp efter jordbävningen. Arbetet sker hela tiden med grupper och inte med enskilda individer.Ytterligare två utsända, Peter Botur från Stockholm och Odd Hansen Matre från Stavanger, Norge, arbetar med personalvård.

Många av de lokalanställda är själva drabbade och har förlorat släktingar och sina hem i jordbävningen. Den lokala personalen är oerhört viktig för att nå ut till den övriga drabbade befolkningen, och alla behöver stöd för att kunna gå vidare efter katastrofen.Hjälpbehovet och vilka personalresurser som krävs utvärderas kontinuerligt, med ett långsiktigt perspektiv. Den akuta hjälpen behöver gå hand i hand med återuppbyggnadsarbetet så att beroendet av hjälp utifrån minskas efterhand.

Läs mer om Haiti på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=351790 länk till annan webbplatsoch på ACT:s webbplats, http://act-intl.org/länk till annan webbplats