S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2008-10-30

Svenska kyrkan - möjlighet till gemenskap

Att vara en del av ett sammanhang är viktigt för de allra flesta. Att dela någon form av gemenskap där man blir sedd och kan mötas är ovärderligt. Det kan vara familj, vänner, arbetskamrater. Svenska kyrkan finns i samhället som en ständig mötesplats. Vi möts i gudstjänster, samtalgrupper, över en tallrik soppa, i livets stora händelse. Svenska kyrkan ger möjlighet till stillhet, reflektion och eftertanke. Bland det viktigaste Svenska kyrkan gör är att erbjuda en större gemenskap även för dem som inte självklart har det i sitt liv.

Mycket av Svenska kyrkans arbete handlar om att stå på de utsattas och svagas sida, att ge en röst och ett sammanhang till alla människor. Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Man kan alltid söka sig till oss för att få stöd i livet - oavsett när och vem man är.

Alla församlingar ger möjligheten att få någon att prata med. Det kan vara i enskilt samtal eller i samtalgrupper om livsfrågor. S:t Görans församling skapar - tillsammans med våra grannförsamlingar - tillfällen att för dig som bor på Kungsholmen, möta andra i samma livssituation, t ex genom våra öppna förskolor, föredrag för daglediga eller genom självhjälpsgrupper.

Svenska kyrkan på Kungsholmen och Essingeöarna finns ute i samhället och har ett  stort kontaktnät med olika myndigheter och organisationer. Vi finns på skolor och äldreboende. Vi gör med hjälp av frivilliga hembesök hos dem som är ensamma och behöver någon att prata med.

När något händer i samhället samarbetar vi med olika myndigheter och organisationer för att finnas till hands. Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att möta människor i sorg och kris och vi finns i hela landet.

Det är tack vare dig som är med i Svenska kyrkan som vi kan finnas i samhället och möta männsikor i livets olika skeden. Du gör det möjligt!

Text: Annika Schlegel Åberg

Läs mer om vad du som medlem bidrar med och vad du betalar.