S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-09-08

Sociala nätverksbyggare

Diakonerna på Kungsholmen kommer i kontakt med många olika människor och deras behov. För många är diakonerna en del av ett viktigt socialt nätverk på Kungsholmen. September är utsedd till diakonins månad i Sverige.
Som diakon på Kungsholmen kommer man i kontakt med många olika människor och deras behov. Det kan handla om personer som har problem i familjen och behöver någon att tala med. Andra exempel är äldre personer som har behov av sociala mötesplatser eller kontakter med personer med missbruksproblem.
Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.
- Som diakon försöker jag möta människor där de befinner sig. Utifrån de problem som de själva definierar och se om jag kan hjälpa dem att hjälpa sig själva. Det handlar om att stödja viljan till förändring i en riktning som de själva har valt. Vi som arbetar som diakoner är bra på att hitta i samhället. Att hålla reda på vart man
kan vända sig, säger Karin Hägglund, diakon i S:t Görans församling.

Carolina Nilson diakon i Kungsholms församling fortsätter:
- Jag tror det börjar bli mer och mer känt att man kan vända sig till oss. Som diakoner möter vi ofta människor som befinner sig i olika slags kriser och har behov av själavårdssamtal. Det kan vara människor som t ex känner sig maktlösa inför det faktum att deras föräldrar blivit sjuka eller någon anhörig som ligger inför döden. Många söker också upp oss för samtal som rör äktenskap eller parförhållande. Sen finns det en del som kommer som lever väldigt isolerade utan någon att prata med. Som har behov av att ventilera vardagen med en annan människa. En annan grupp är de som hamnat i en livssituation som kräver att man behöver söka pengar för att klara sig. Men som diakon träffar jag också många människor i mer spontana samtal genom
våra olika verksamheter som t ex öppna förskolan.

Andréas Lindström

Fotnot: I september varje år gör kyrkorna i Sverige en gemensam satsning på diakoni. I år är temat "Om att höra till - En känsla av sammanhang". Diakonins månad som är en ekumenisk satsning som pågår under hela månaden.