S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2008-09-18

Självhjälpsgrupper

I en självhjälpsgrupp träffas människor med liknande behov eller gemensamma problem för att prata om dessa, bearbeta, stötta och hjälpa varandra. Självhjälp bygger på en grundläggande värdering om den enskilde individens egna inneboende krafter att kunna förändra den egna livssituationen. Förändringen går inte alltid att göra fysiskt men kan handla om att bearbeta sitt eget förhållningssätt till den situation man befinner sig i.

Självhjälpsgrupper är ingen terapi men kan ha en terapeutisk effekt. Ingen sitter med "lösningen". Ingen leder utan gruppen bygger på ömsesidighet. Du ger och du får. I en självhjälpsgrupp får du tala fritt utan att bli vare sig avbruten eller kommenterad. En igångsättare är med gruppen i början för att presentera metoden.

Nu söker vi fler deltagare till följande grupper:

  • Självkänsla
  • Skilsmässa/separation
  • Självbild och kroppsbild
  • Att vara sjukskriven för utmattning/stress
  • Kvinnor som älskar för mycket

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta
Karin Hägglund, 070-289 90 27, karin.hagglund@svenskakyrkan.se
Erica Sandin, 070-47 23 77, erica.sandin@svenskakyrkan.se

arr. Stockholms Domkyrkoförsamling och S:t Göransförsamling