S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-11-13

Så ska hungern minskas

Antalet hungrande ökar och uppgår nu till mer än en miljard människor. Den 16-18 november arrangerar FAO ett toppmöte för att intensifiera världssamfundets arbete för ökad livsmedelsrygghet. I ett brev till jordbruksminister Eskil Erlandsson tar Svenska kyrkan upp några punkter om hur hungern i världen kan minskas.
FAO har bjudit in representanter ifrån regeringar i hela världen till mötet. Syftet är att utrota hungern och under mötet kommer en ministerdeklaration att förhandlas fram.
 
I brevet till jordbruksminister Eskil Erlandsson tar Svenska kyrkan upp fyra frågor som behandlas i utkastet till ministerdeklarationen, som skickats ut till alla ministrar före mötet.
 
Teknologin ska gynna fattiga odlare En fråga handlar om jordbruksteknologier. Av deklarationen framgår inte vilka typer av jordbruksteknologier som prioriteras. Svenska kyrkan menar att Sverige och EU tydligt bör lyfta fram hållbara teknologier som är lämpade för småskaliga och fattiga odlare.
 
I brevet påpekas också att länders möjligheter att säkerställa livsmedelstryggheten bör stärkas.  I utkastet till deklaration framgår på flera ställen att åtgärder för att stärka livsmedelstryggheten villkoras genom att de inte får "snedvrida" marknader eller internationell handel.
 
Stärk lokalbefolkningars rätt till mark Nuvarande skrivningar om markrättigheter, menar Svenska kyrkan, behöver utvecklas till att inkludera ett mandat att ta fram en internationell uppförandekod för storskaliga markförvärv och andra storskaliga investeringar i jordbruksproduktion, för att stärka lokalbefolkningars rättigheter.
 
Brevet uttrycker en förväntan att Sverige kraftfullt ökar stödet till jordbrukssektorn och prioriterar policydialogen om jordbruket. Detta särskilt med tanke på Sveriges tematiska prioriteringar av klimat och kvinnor, och jordbrukets centrala roll i såväl klimatanpassning som kvinnors försörjning.

text:redaktionen@svenskakyrkan.se

Läs brevet i sin helhet eller mer om FAO på www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats