S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-06-09

Pilgrimsvandra i sommar

I sommar är det regelbundna pilgrimsvandringar i staden. Att pilgrimsvandra har blivit ett uppskattat sätt att stilla sitt inre, att reflektera och att samtidigt ta in sin omgivning på ett nytt vis.  Sammanlagt är det fyra vandringar i sommar.
Att vandra är att ge sig iväg till fots, att bryta upp och finna rytm. Kroppens rörelser hjälper själen att komma i fas. med hjälp av bibelord, reflektion och bön blir vandringen ett sätt att närma sig livets existentiella frågor.

Vandringarna sker medan solen sjunker och stadens brus tystnar. Lederna följer upplysta gator och stigar, genom parker, längs stränder och kajer, via grönstråk och söker tysta rum i staden.

Pilgrimerna sänds från S:t Eriks kapell i mässan som börjar 18.00 och vandringen savslutas vid SJ eller SL station vid 21-tiden. Kondition för 2 timmars vandring och bra skor är det viktigaste i utrustningen. Ingen föranmälan.

Sommarens program:
Söndag 23 maj
18.00 Pilgrimsmässa med efterföljande vandring.
Tema: Långsamhet och enkelhet.
S:t Eriks kapell, Grubbenringen 1

Söndag 13 juni
18.00 Pilgrimsmässa med efterföljande vandring.
Tema: Bekymmerslöshet och frihet.
S:t Eriks kapell, Grubbenringen 1

Söndag 11 juli
18.00 Pilgrimsmässa med efterföljande vandring.
Tema: Andlighet och delande.
S:t Eriks kapell, Grubbenringen 1

Söndag 8 augusti
18.00 Pilgrimsmässa med efterföljande vandring.
Tema: Tystnad och livsmod.
S:t Eriks kapell, Grubbenringen 1

Pilgrimsvandringarna är ett samarbete mellan Kungsholms, Essinge, och
S:t Görans församlingar.