S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-07-28

Pilgrimsvandra den 8 augusti

Att pilgrimsvandra har blivit ett uppskattat sätt att stilla sitt inre, att reflektera och att samtidigt ta in sin omgivning på ett nytt vis.  Följ med på en stadsvandring i sommarkvällen!
Att vandra är att ge sig iväg till fots, att bryta upp och finna rytm. Kroppens rörelser hjälper själen att komma i fas. med hjälp av bibelord, reflektion och bön blir vandringen ett sätt att närma sig livets existentiella frågor.

Vandra medan solen sjunker och stadens brus tystnar. Lederna följer upplysta gator och stigar, genom parker, längs stränder och kajer, via grönstråk och söker tysta rum i staden.

Start vid S:t Eriks kapell med mässa som börjar 18.00 och vandringen avslutas sedan vid SJ eller SL station vid 21-tiden. Kondition för 2 timmars vandring och bra skor är det viktigaste i utrustningen. Ingen föranmälan.

Söndag 8 augusti
18.00 Pilgrimsmässa med efterföljande vandring.
Tema: Tystnad och livsmod.
S:t Eriks kapell, Grubbenringen 1

Pilgrimsvandringarna är ett samarbete mellan Kungsholms, Essinge, och S:t Görans församlingar.