S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-04-05

Överenskommelse

med

regeringen

Svenska kyrkan har nu ställt sig bakom överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och Landsting.

I överenskommelsen binder sig alla inblandade vid vissa långsiktiga principer, åtaganden och åtgärder.
Bland annat ska regeringen arbeta för den ideella sektorns möjligheter att konkurrera på lika villkor när det gäller samhällstjänster inom det sociala området.

Överenskommelsen ska också stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som opinionsbildare
- Överenskommelsen innebär att de idéburna organisationerna utgår från sina värderingar och idéer. Grunden är att dessa inte får ett uppdrag utan att organisationerna ser ett behov och tar ett socialt uppdrag, säger Lisa-Gun Bernerstedt på kyrkokansliet i Uppsala.
- Den sociala verksamhet som den ideella sektorn utför är ett komplement till den gemensamt finansierade
välfärden. Många sociala verksamheter inom den ideella sektorn har vuxit fram som kritik mot de brister som finns i den offentliga välfärden och rollen som kritisk röst är fortfarande viktig. Överenskommelsen ska skapa förutsättningar för att den enighet som uppnås nationellt även ska kunna uppnås lokalt.
Andréas Lindström

Fotnot: Överenskommelsen i sin helhet samt mera information finns på www.regeringen.se/dialogideellsektorlänk till annan webbplats