S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2012-09-19

Över 100 000 böner på Svenska kyrkans bönewebb

Under helgen bads den hundratusende bönen på Svenska kyrkans bönewebb. Sedan drygt tre år har en konstant ström av böner lagts ut på www.svenskakyrkan.se/be länk till annan webbplats
Bönewebbenlänk till annan webbplats visar vad människor på olika sätt brottas med i sin vardag och ger en möjlighet att dela bekymmer och tankar. Bönerna speglar allt ifrån omsorg om nära som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet och oro för vad som händer i världen, till tacksamhet för glädje och kärlek i vardagen.

Alla välkomna Svenska kyrkans bönewebb lanserades under hösten 2009. I dagsläget är sajten den största och mest omfattande samling böner som finns i Sverige. På bönewebben är alla människor välkomna att skriva in sina böner. Man kan också välja att skicka sin bön till någon av landets tretton domkyrkor som tar emot bönerna för förbön i församlingen.

— Alla böner som kommer in via bönewebben blir lästa av våra diakoner som tänker in dem när de sedan formulerar bönen till söndagens huvudgudstjänst, säger Johan Dalman, domprost i Strängnäs stift.

I många kyrkor har det sedan länge gått att anonymt lämna sin nedskrivna bön i en burk eller låda för att på så sätt dela sin bön och få hjälp av församlingen att be. Den digitala bönewebben ser Johan Dalman som en naturlig utveckling av den möjligheten. 

— Det viktiga är inte hur bönen är formulerad, Gud vet våra önskningar långt innan vi uttalat dem, men det är viktigt att våga formulera sina tankar och önskningar. När vi sedan delar våra böner, blir vi fler som hjälps åt att bära varandras bördor.Johan Dalman tror att det kan finnas en rädsla i att prata om det som är personligt, något som den anonyma bönewebben kan hjälpa till att avdramatisera.

— Det är ju vanligt att vi säger: "jag tänker på dig" när någon har det jobbigt, och det vi ofta menar då är nog att vi ber för varandra — fast det är vi kanske lite rädda att säga.

Kraft och tröst Han påpekar också att det är viktigt att komma ihåg att det inte är kyrkan som äger bönen, det gör vi var och en.— När vi ber frankerar vi våra tankar till Gud, och lämnar framtiden i Guds händer, det finns en väldig kraft och tröst i det, säger Johan Dalman.

text
svenskakyrkan.se