S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-05-12

Ny äktenskapslag - vad gäller?

Från och med 1 maj 2009 kan brudpar som är av olika kön gifta sig som vanligt. Men om Svenska kyrkan i framtiden även kommer att viga brudpar av samma kön avgörs av kyrkomötet i oktober.
Efter kyrkomötets beslut krävs en viss tid innan bestämmelserna kan träda i kraft. det kan bli vid årsskiftet, förutsatt att kyrkomötet beslutar att behålla vigselrätten.
I Sverige kan man ingå äktenskap genom kyrklig eller borgerlig vigsel, enligt nuvarande lagstiftning. Det är staten som delegerar myndighets-utövningen, vigselrätten, till olika trossamfund.
En kyrklig vigsel kan äga rum inom Svenska kyrkan eller annat trossamfund där regeringen medgivit att vigsel får förrättas.

Vad anser kyrkan om en könsneutral äktenskapslag?
Kyrkostyrelsen säger ja till en gemensam lagstiftning för par med olika kön och par med samma kön. "Det är angeläget att samhället stödjer trygga och trofasta parrelationer. Ett sådant stöd kan bland annat ges med hjälp av rättslig reglering".
Så står det i ett remissvar som kyrkostyrelsen lämnat om det statliga förslaget om könsneutrala äktenskap. Däremot menade kyrkostyrelsen att begreppet äktenskap enbart bör avse relationen mellan kvinna och man.

Vad händer när den könsneutrala äktenskapslagen nu träder i kraft?
Från och med den 1 maj 2009 kan brudpar som är av olika kön gifta sig i kyrkan som vanligt.  Men om Svenska kyrkan i framtiden även kommer att viga brudpar av samma kön avgörs av kyrkomötet i oktober.  Efter kyrkomötets beslut krävs en viss tid innan bestämmelserna kan träda i kraft. Det kan bli vid årsskiftet, förutsatt att kyrkomötet beslutar att behålla vigselrätten.

Kan par komma att nekas vigsel?
Kyrkostyrelsen instämmer i det statliga förslaget att Svenska kyrkan juridiskt ska behandlas på samma sätt som andra trossamfund. Det innebär att kyrkan i framtiden får ansöka om vigseltillstånd och att präster inom kyrkan måste ha ett särskilt förordnade för att få vigselbehörighet. Kyrkostyrelsen håller också med om att det inte ska införas vigselplikt vare sig för samfunden eller för enskilda vigselförrättare. Men även om det inte råder vigselplikt kommer inga par att nekas vigsel. Det är kyrkan som viger till äktenskap, inte enskilda präster. Det blir varje församlings ansvar att både viga par med olika kön och par med samma kön, förutsatt att det blir en gemensam äktenskapslag och att kyrkomötet beslutar att behålla vigselrätten.

Vad innebär förslaget om en ny vigselordning?
Kyrkostyrelsen har tagit fram ett förslag till ny vigselordning för par med samma kön. Detta som ett underlag för kyrkomötets beslut i höst. Vigselordningen kan komma till användning om kyrkomötet beslutar att par med samma kön ska få gifta sig i kyrkan. I förslaget används ordet äktenskap även för par av samma kön. Skillnaden mellan vigselordningarna för par av samma respektive olika kön är bland annat att en del bibelord bytts ut och att formuleringarna är modernare.
Förslaget till ny vigselordning för par av samma kön har varit på remiss. Svenska kyrkans tretton stift har lämnat synpunkter på ordningen. Kyrkostyrelsen kommer nu att sammanställa dem för att kunna ge ett nytt förslag till årets Kyrkomöte.

Varför vill Svenska kyrkan behålla vigselrätten?
Antalet vigslar ökar och ungefär hälften av brudparen väljer en kyrklig vigsel. Svenska kyrkan har hittills önskat behålla vigselrätten, bland annat på grund av att den kyrkliga vigseln är en uppskattad tradition som även skapar en god kontakt med medlemmarna. Att finnas med sitt budskap mitt i människors liv i både glädje och sorg är en central uppgift för kyrkan.

Läs mer på Svenska kyrkans hemsidalänk till annan webbplats

källa: www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats
redaktionen@svenskakyrkan.se