S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-01-07
Nya förtroendevalda
Den 20 september var det kyrkoval och då hade du som medlem chansen påverka det arbete Svenska kyrkan gör. Nu tillträder de nyvalda förtroendevalda.
Kyrkovalet handlade om vilka som skulle få förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren. I kyrkovalet röstade man på nomineringsgrupper och deras kandidater. Nomineringsgrupperna är kyrkovalets motsvarighet till partierna i de allmänna valen. Det finns förtroendevalda på tre olika nivåer - den lokala, den regionala och den nationella nivån. Som medlem är det kanske oftast församlingsnivån som man har kontakt med.

I det gångna kyrkovalet valde vi på den lokala nivån ledamöter till kyrkofullmäktige. Dessa utser sedan kyrkorådet som är församlingens styrelse. Kyrkorådet och kyrkoherden ansvarar för församlingens arbete. På Kungsholmen finns två församlingar, Kungsholms och S:t Görans församling.

Kungsholms församling
I valet till Kyrkofullmäktige i Kungsholms församling fick Centerpartiet ett mandat, Folkpartister i Svenska kyrkan fyra mandat, Moderaterna tio mandat, Partipolitiskt obundna fem mandat, Socialdemokraterna fem mandat. Gröna Kristna i Stockholms stift och Sverigedemokraterna som också ställde upp i valet fick inga mandat. Kungsholms nya kyrkofullmäktige sammanträder första gången den
I 2009 års kyrkoval röstade 1 630 personer vilket ger ett valdeltagande på 14,3%, en minskning med 0,6 % jämfört med kyrkovalet 2005.

S:t Görans församling
I valet till Kyrkofullmäktige i S:t Görans församling fick Centerpartiet ett mandat, Gröna Kristna i Stockholms stift, ett mandat, Kyrka och Församling sju mandat, Moderaterna tio mandat, Socialdemokraterna sex mandat.
Ordförande i kyrkofullmäktige under mandatperioden 2010-2013 blir Gunnel Johansson (Kyrka och Församling) och vice ordförande Thommy Fjällberg (Moderaterna).
I 2009 års val röstade 2 037 personer vilket ger ett valdeltagande på 10,9%, en ökning med 0,4 % jämfört med valet 2005.

Så här ser det nya kyrkorådet i S:t Görans församling ut:

Moderaterna
Lise-Lotte Fylking (ORDFÖRANDE)
Ingrid Gunnarsson Radford
Thommy Fjällberg  

Kyrka och församling
Rolf Berglund (VICE ORDFÖRANDE)
Birgitta Borg

Socialdemokraterna
Anna Ardin  
Catarina Agrell

Fotnot:På webbplatsen kyrkoval.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats finns valresultat för alla församlingar, stift och
nationella nivå.