S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-08-13

Mobila hälsokliniker hjälper drabbade i Pakistan

Svenska kyrkan hjälper de översvämningsdrabbade i Pakistan. I flera provinser finns nu mobila hälsokliniker för skadade och sjuka. Drabbade kvinnor och barn prioriteras.
Delar av ACT-alliansen, där Svenska kyrkan också ingår, har påbörjat hjälpinsatser i de några av drabbade regionerna som Balochistan, Dera Ismail Khan och Khyber Paktunwa-provinsen. I flera provinser hjälper mobila hälsokliniker dem som skadats eller redan blivit sjuka av de vattenburna sjukdomar som sprider sig i översvämningarnas spår.
— Utdelning av mat och de viktigaste förnödenheterna som presenningar till tältbygge, nödvändiga köks- och hygienartiklar och vattenreningstabletter har också kommit igång, berättar Katarina Ottosson, handläggare för humanitära insatser.
— En ACT-medarbetare på plats berättar att regeringen har fraktat mat, vatten och mediciner med helikopter tillsvårtillgängliga delar av drabbade områden, men att det inte på långa vägar är tillräckligt.

Behoven är mycket stora
Hjälpbehoven är mycket stora. Svenska kyrkan anslår nu 500 000 kronor av egna insamlade medel i bidrag till ACT-alliansens katastrofinsatser i Pakistan, som totalt beräknas uppgå till minst 16 miljoner kronor.Hittills har fler än 1400 människor omkommit och runt 3 000 000 beräknas vara drabbade på olika sätt. Många har förlorat sina hem som antingen spolats bort eller ligger begravda under vattenmassorna.

Stöd Svenska kyrkans arbete i Pakistanlänk till annan webbplats

Läs mer om Svenska kyrkans arbete i Pakistanlänk till annan webbplats