S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2013-11-29

Miljön i fokus

Första advent miljödiplomeras S:t Görans församling. Tre års arbete i arbetslaget och med de förtroendevalda har nu lett till fram att vi i söndagens båda gudstjänster får ta emot diplom som visar att församlingen är miljödiplomerad - det är vi stolta över!

Klimatet och den mänskliga påverkan på jordens resurser är något som vi kan läsa om i medierna i stort sett varje dag. Och konsekvenserna är det få som ifrågasätter numera. Naturkatastroferna slår ut hela samhällen och länder. För några veckor sedan omkom många och hundratusentals människor blev hemlösa i Filippinerna.

- Kyrkan finns nästan alltid på plats när katastrofen slår till – men vi kan också hjälpa till genom att se över vår egen livsstil. Att vi som kyrka och församling nu efter tre års arbete miljödiplomeras känns mycket bra, säger Marie Lundeborg, diakon och en av de personer som haft ansvaret att driva på miljöarbet.

Allt startade 2010 då den nya församlingsinstruktionen – ett styrdokument för det arbete en församling gör – fick in ett miljöperspektiv. Själva arbetet tog sedan fart då församlingen med stöd av Stockholms stift och studieförbunder Sensus tittade på hur församlingens miljömedvetenhet såg ut.
- Utifrån det satte vi sedan vision, mål och delmål. Och i alla delar har både arbetslag och förtroendevalda varit involverade, berättar Marie.

Visionsarbetet var inspirerande. Medarbetare och förtroendevalda fick välja olika sätt att tänka och formulera församlingens vision – med hjälp av bilder, genom att måla, kollage och text. Utifrån det arbetet kom S:t Görans församlings miljövision till:

”Svenska kyrkan i S:t Görans församling tar på ett trovärdigt sätt ansvar för skapelsen ur ett andligt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. S:t Görans församling vill genom sitt arbete bidra till en bättre livsmiljö och förmedla en positiv framtidstro till kommande generationer”.

För att bli miljödiplomerad måste man som församling sätta upp ett antal mål och delmål inom ett antal områden – och uppfylla minst ett delmål inom varje område. Exempel på områdena som S:t Görans församling jobbat med är Kyrkans liv och verksamhet, Undervisning, Inköp, Transport och kommunikation och Fastigheter.

- I Gudstjänsten har det t ex köpts in ekologiska oblater och vi har firat och kommer att fira gudstjänster med miljötema. Alla har upplevt det viktigt att knyta ihop miljöarbetet med teologi. Och sedan lång tid servaras det både ekologiskt och rättvisemärkt kyrkkaffe, berättar Marie och fortsätter:- Vi har även slutit ett grönt hyresavtal för lokalen i Lindhagen. Det innebär bl a att elen är grön och att man ser över den totala energiförbrukningen.

Utöver de delmål som uppfyllts upplever Marie Lundeborg en ökad miljömedvetenhet i hela arbetslaget. Och man pratar mer om hur man kan lösa saker på ett miljövänligt vis. Det kan vara att inte skriva ut mail i onödan, att sortera sopor, att fundera på hur man tar sig till och från jobbet Advent med miljöfokus

- Under första adventsgudstjänsterna blir vi officiellt miljödiplomerade. Det sker både i förmiddagsgudstjänsten kl 11.00 och i eftermiddagsgudstjänsten kl 15.00. Fira gärna in det nya kyrkåret med oss och att vi blir miljödiplomerade, avslutar Marie.


text Annika Schlegel Åberg