S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2013-03-15

Kyrkorna stöder Mali-flyktingar

Allt fler hot mot civila i Mali just nu gör att många flyr till grannländerna Mauretanien, Burkina Faso och Niger. ACT-alliansen, som Svenska kyrkan är en del av, finns på plats i alla berörda länder, också i Mali, för att ge humanitär hjälp till den utsatta befolkningen.

Svenska kyrkans stöd har hittills framför allt gått till flyktingar från Mali i Mauretanien och Burkina Faso. I Mauretanien har FN nominerat Lutherska världsförbundet, också en del av ACT-alliansen, till att leda arbetet i flyktinglägren.

Det betyder att ACT-alliansen har ett viktigt ansvar för att säkerställa att hela det humanitära arbetet görs på ett sätt som både gynnar flyktingarna och den fattiga lokalbefolkningen.
Svenska kyrkan har framför allt bidragit till mat och sanitet.

Flyktingarna ska bli mer delaktiga
I mitten av februari kommer Claire Grant, psykosocial specialist hos Svenska kyrkan, att besöka vår partner i Mauretanien. Hon kommer bland annat att arbeta med att utveckla strategier så att flyktingarna själva blir mer aktiva i hjälparbetet och så att de bättre kan hantera konfliktens sociala och psykosociala konsekvenser.

Flyr till fattiga grannländer
Flyktingarna från Mali kommer till länder som tillhör jordens fattigaste, det gör flyktingsituationen där extra utmanande.

Det är inte bara våldet i Mali utan också torkan som gör att antalet flyktingar hela tiden ökar i de redan eftersatta flyktinglägren. ACT-alliansen kämpar för att möta de humanitära behoven. Trots detta är förhållandena mycket svåra, och behovet av fortsatt humanitärt stöd är stort. Det är också svårt att garantera säkerheten i flyktinglägren, det finns risk för strider också i grannländerna.

Svårt att nå fram med stöd inne i Mali
Det är just nu svårt att få fram humanitära förnödenheter till norra Mali på grund av bombningar av infrastruktur. Risken är stor att bristen på mat och vatten blir akut till följd av att området nu är isolerat från omvärlden.

Texten är hämtad från svenskakyrkan.selänk till annan webbplats