S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2013-03-15

Kyrkoherde för Västermalms församling utsedd

Den 18 februari beslutade Indelningsdelegerades Arbetsutskott (motsvarande Kyrkoråd) att anställa Jan Stenberg som kyrkoherde för Västermalms församling fr o m 1 januari 2014. Beslutet var enhälligt.

Svenska kyrkan står inför många utmaningar och en sådan är att på bästa vis möta församlingbors olika behov av kyrkan.  På Kungsholmen och Essingen har ett sammangående länge diskuterats och när Stockholms stift gjorde sin innerstadsutredning ställde sig de tre församlingarna positiva till förslaget att bilda en stor församling. I juni 2012 togs det formella beslutet  av stiftsstyrelsen att Essingen, Kungsholms och S:t Görans församlingar från och med 1 januari 2014 bildar Västermalms församling.

Under hösten 2012 och vintern 2013 har olika delar arbetats igenom och nu har man i arbetsutskottet, där ledamöter från alla tre församlingarna ingår, enhälligt beslutat att anställa Jan Stenberg som kyrkoherde i Västermalms församling från och med 1 januari 2014.

Jan Stenberg tjänstgör som kyrkoherde i S:t Görans församling sedan 1993. Innan dess var han distriktsansvarig präst i Lidingö församling.

Han är även kontraktsprost i Domkyrkokontraktet sedan 2001.