S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-02-09

Kyrkans stöd allt viktigare i vården

Personalen i sjukhuskyrkan i Sverige får allt oftare stötta vårdpersonal i svåra frågor som rör patienter i livets slutskede. Sjukhuskyrkans personal medarbetare kan bidra med en helhetssyn. Sjukhuskyrkan möter både patienter, anhöriga och personal som vill prata om svåra etiska frågor. Läs mer i Kyrkans tidning.länk till annan webbplats