S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-08-19

Kungsholmen växer

Och Svenska kyrkan med. I höst öppnar S:t Görans församling en ny lokal på Västermalm för att möta nya och gamla Kungsholmsbor.
På nordvästra Kungsholmen råder full aktivitet. Byggkranar, lastbilar och hantverkare om vart annat. Inom ett par år har området bytt skepnad och gett rum för flera tusen nya bostäder och arbetsplatser. Men redan nu
finns nya kungsholmsbor på plats. Till hösten öppnar S:t Görans församling en ny lokal på Lindhagensgatan
för att kunna erbjuda en mötesplats för både nyinflyttade såväl som gamla kungsholmsbor.
- Kyrkan ska vara där människor bor, lever och verkar. Med vår nya lokal i den stadsdel som nu växer fram vid Hornsbergs strand kan vi vara Kyrkan mitt i byn för dessa människor, säger kyrkoherde Jan Stenberg
och förtydligar:
- Vi tror att det är viktigt att vara med från början när det nya området tar form. Vi planerar bl a för verksamhet riktad mot både barn och deras föräldrar men även för de som är mitt i livet och vill finna en plats att reflektera kring tillvaron. Vi tror dock att det också är viktigt verksamheten utformas tillsammans med de som flyttar in i det nya området. Att det är de människor som lever sina liv på nordvästra Kungsholmen som är med och gör den nya lokalen till en levande mötesplats för alla i närområdet.

Andréas Lindström

Fotnot: Invigningsfest i den nya lokalen som ligger på Lindhagensgatan 132 planeras till den 5 september.
Kom och se din församlingslokal och träffa de som arbetar där. Mer information kommer.