S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-12-29
Kungsholmen - Kina T/R
Nästan varje dag kan man läsa om Kina. Detta gigantiska land i Öster med sin rika kulturella historia och sin komplexa politik — både historisk sätt och i nutid. I höst planeras en resa från Kungsholmen dit och under våren har vi temaföreläsningar om Kina.
Temaaktiviteter Kina 2011

6 januari kl 11.00 - Trettondagsgudstjänst i S:t Görans kyrka med musikinslag av Stockholms kinesiska kör. Efter gudstjänsten kyrklunch till självkostnadspris och föredrag med Mick och Magnus Lidbeck om Den växande kyrkan i Kina.

8 januari kl 15 besök på Östasiatiska museet. Föredrag och bildvisning om förste kejsaren av Kina och den berömda terrakottaarmén. Kostnad: 80+150:-. Du ansvarar själv för att lösa ut din biljett före kl 14.45. Obs! Anmälan senast 5/1 till församlingens växel tel 545 70 950.

1 februari kl 18-20 Rålambsgården, Rålambsv 46 - Kina och dess moderna historia. Missionsdirektor Jan-Endy Johannesson är en av vårt lands främsta kännare av den kinesiska kyrkan. Han visar bilder och berättar om den kristna kyrkans framväxt med speciell betoning på tiden efter kulturrevolutionen.

8 mars kl 18-20 Församlingsvåningen, Arbetarg. 21 - Mission och miljö i Kina
Missionärerna Per och Birgitta Larsson har bott och verkat i Kina och Hongkong i flera år, utsända av Svenska Kyrkans Mission. De har en unik kunskap om mission och miljö i Kina. Per är teol.lic i missionskunskap ocg Birgitta är ansvarig för svenska kyrkans kontakter med kyrkan i Kina.

5 april kl 18-20 Församlingsvåningen, Arbetarg. 21 - Dagens Kina
Torbjörn Lodén är professor i kinesiska språk och kultur vid Stockholms Universitet och en av Sveriges främste sinologer, ofta anlitad av massmedia för kommentarer av det aktuella läget i stormakten Kina. Han är även chef för det Nordiska Konfuciusinstitutet.

En som bott i Kina är Cecilia Lif, boend i Kungsholms församling. Här kan du läsa lite om hennes upplevelse av sin tid i Kina.

Shanghai
Cecilia Lif och hennes familj flyttade till Kina för att maken Henrik Sjöberg skulle arbeta med Världsutställningen och den Svenska paviljongen. De första månaderna bodde de i Peking men den mesta av tiden levde de i Shanghai. Cecilia skulle passa på att vara föräldraledig med deras två små barn, men ganska snart ville hon göra mer än att ta hand om barnen och började lära sig kinesiska. Framförallt att prata kinesiska så att hon kunde ta sig fram. Ganska direkt efter att de landat i Kina blev både Cecilia och hennes man dessutom aktiva i den kristna gemenskapen.

Låna en kyrka
Eftersom präster inte får arbetstillstånd i Kina har SKUT sin präst placerad i Hongkong, men med både Peking och Shanghai som verksamhetsområde. Under den nya SKUT prästen Lennart Hamarks ökade SKUT:s verksamhet i Shanghai från ca en gång per termin till 4-5 gånger per termin. Till en början samlades man i tillfälliga lokaler men det sista året fick de kontakt med en kinesisk kristen kyrka där man fick låna lokalen mot att de donerade halva kollekten till deras verksamhet.  
Man hade olika dagar som man använde kyrkan.  Alla hjälpe till med allt. Kan man spela piano blir man den tillfälliga kantorn. Den lotten föll på Cecilias man Henrik. Cecilia läste texter, fixade kaffe mm. En annan ordnade ett kors av bambu. Ja, Cecilia beskriver en gemenskap som baseras helt på korta beslutsvägar, frivillighet och en härlig gemenskap.

Lätta att samtala med
Under vårt samtal kommer det fram att även om man inte delar så mycket vardagsliv, så är det lätt att komma i samtal med kineser, särskilt om man som Cecilia lärde sig grunderna i språket. Hon beskriver ett folk som är ganska nöjda, trots att man inte har religionsfrihet, demokrati och att mycket som skrivs i media är censurerat. Präster ses som en risk men man kan ändå som kines vara kristen utan att det får konsekvenser. Att prata religion och ge uttryck för religion är tillåtet så länge det är av privat karaktär.

Kinablogg
Vill du läsa mer om Cecilia Lifs tid i Shanghai, kan du besöka den blogg som hon förde, ciaikina.blogg.se

text Annika Schlegel Åberg