S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-08-04

Konfirmation

Det viktigaste med konfirmationstiden är du — vad du vill och vilka frågor du har. Det du vill och känner blir en viktigt del av din konfirmationstid.
Konfirmationstiden är en möjlighet att fundera, reflektera och samtala med jämnåriga och vuxna ledare om frågor som på olika vis berör dig. Det kan vara relationer med andra, om livet, vad det är att vara människa, om sorg eller om vem Gud är. För många ger konfirmationstiden nya vänner. Det viktigaste med konfirmationstiden är du — vad du vill och vilka frågor du har. Det du vill och känner blir en viktigt del av din konfirmationstid.

Är du född 1995? Då har du fått information om konfirmation i din brevlåda. I slutet av augusti kommer du som bor på Kungsholmen och Essingeöarna träffa präster och pedagoger som håller i konfirmationen i respektive församling. Dom kommer ut till skolorna och berättar om olika alternativ och hur de är upplagda.

Fotnot:En undersökning från Svenska kyrkan på nationell nivå visar att konfirmanderna upplever
konfirmationstiden som meningsfull. Undersökningen visar att konfirmandtiden för de allra flesta blev bättre än de
hade väntat sig Enligt studien visar det sig att 66,7 procent upplever konfirmationstiden som starkt meningsfull.
Under 2008 valde över 40 000 femtonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan.