S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-09-08

Klart med Stockholms stift nya biskop

Så har då Stockholms stift en ny biskop i Eva Brunne som fick flest röster biskopsvalet i våras. Men det är först nu, när Svenska kyrkans valprövningsnämnd beslutat avslå överklaganden av biskopsvalet i Stockholms stift, som valet vinner laga kraft.
Eva Brunne, som idag är stiftsprost och den avgående biskop Caroline Krooks närmaste medarbetare, vigs till biskop i Uppsala domkyrka den 8 november tillsammans med domprost Tuulikki Koivunen Bylund som blir ny biskop i Härnösands stift.
- Det känns bra att valprövningsnämnden nu har bekräftat det förtroende som har visats mig. Nu kan vi planera framåt i församlingar och på stiftskansli. Själv känner jag förväntan och ödmjukhet när jag förbereder mig för det nya uppdraget, kommenterar en glad Eva Brunne

Eva Brunne är född 1954 och prästvigd för Lunds stift 1978. Innan hon 2006 blev stiftsprost var hon kyrkoherde i Flemingsberg och dessförinnan Sundbyberg. Mellan åren 1997 och 2005 var hon prästledamot i Stockholms domkapitel.

Fotnot: Eva Brunne blir Stockholms stifts åttonde biskop och efterträder Caroline Krook som går i pension.