S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-11-15

Julkampanj - Nu tändas tusen juleljus

Varje år, i samband med adventstid, kör Svenska kyrkan en julkampanj. Årets kampanj har budskapet "Nu tändas tusen juleljus". Vi vill tända ett hoppets ljus för alla utsatta kvinnor i världen.
Världen över kämpar kvinnor för överlevnad och rättigheter. Mest utsatt är läget för kvinnor i utvecklingsländer.

Nedan kan du läsa lite fakta om kvinnors situation i världen.

  • 70 procent av världens fattiga är kvinnor enligt vissa beräkningar.
  • Kvinnor utför 66 procent av allt arbete och producerar hälften av all mat, får tio procent av alla inkomster och äger      en procent av all egendom.
  • Sex av tio kvinnor utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld.
  • Varje år riskerar två miljoner flickor att utsättas för könsstympning.
  • I krig är 70 procent av offren civila, och de flesta är kvinnor och barn.
  • Omkring 15 miljoner kvinnor lever med hiv (hälften av alla hivpositiva).
  • År 2008 var 18,4 procent av alla parlamentariker kvinnor
  • 185 nationer har ratificerat FN:s konvention för utrotandet av alla former av diskriminering mot kvinnor från 1979.

Källa: Unifem, FN:s utvecklingsfond för kvinnor

Vill du läsa mer om Hela världen - Svenska kyrkans interantionella arbete och om Julkampanjen - klicka här.länk till annan webbplats