S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-07-07

I Luthers fotspår

Vill man åka på semester med innehåll kan man göra en resa i Luthers fotspår. Ett stöd på en sådan resa är reseguiden "I Luthers fotspår - en resebiografi".
Att resa med den är att lära känna kyrkoreformatorn Martin Luther (1483-1546) som person och som grundare av den lutherska kyrkotraditionen. Det är en resa i både tid och rum - tiden är I Luthers fotspår 1500-talet och rummet östra Tyskland. Att möta Luther i de historiska miljöer där han verkat gör det lättare att förstå honom. Luther ville reformera det kristna tänkandet och kritiserade avlatshandel, helgonkult och maktmissbruk i påvekyrkan.

Hans reformation upplevdes som så hotfull att han bannlystes av kyrkan och förklarades fredlös av kejsaren, dvs. det var fritt fram att ostraffat ta livet av honom. Men den ledde också till att allt fler församlingar övergick till hans tänkande och evangeliskt kyrkoliv.

Med hjälp av denna bok kan man besöka de viktigaste platserna i Luthers liv. Det är Möhra, varifrån hans släkt kom, Eisleben där han föddes och dog och Mansfeld där han växte upp. Vidare Eisenach, där han gick i latinskola och Erfurt där han vid universitetet studerade filosofi och humaniora, men också juridik, och plötsligt gick i kloster. En stor del av boken ägnas staden Wittenberg, där han verkade i sammanlagt trettiosex år. Här finns Lutherhaus - Luthers kloster och familjehem, men nu reformationsmuseum, slottskyrkan med dörren, där han spikade teserna mot avlatshandeln och hans predikokyrka.

Dessutom kommer man till borgen Wartburg, där han som fredlös satt i skyddsarrest och Torgau, där Luther invigde det första evangeliska kyrkorummet och där hans hustru Katharina dog och begravdes. Bokens många citat av Luthers egna ord ger en levande bild av hans person och tips på litteratur för fördjupning och reseförslag avslutar boken, som kan läsas också hemma i soffan som en bok om Luthers liv och tänkande.

Fotnot: Reseguiden I Luthers fotspår - en resebiografi av Göran Agrell och Peter Strömmer på Cordia förlag.