S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2011-03-07

Hungerkrisen går att lösa

Det odlas tillräckligt mycket mat på jordklotet för att mätta världens befolkning två gånger om. Ändå går nästan en miljard människor hungriga. Vi ger dig en översikt av problemet och vad vi kan göra åt det.
De senaste 15 åren har antalet hungrande i världen ökat. Anledningen är inte att maten har blivit dyrare, utan att allt fler fattiga har inte råd att äta sig mätta. Det beror på att fattigas inkomster har släpat efter.

Klyftorna växer både inom och mellan länder. De fattiga har litet inflytande, och trängs ofta undan när konkurrensen om vatten och jordbruksmark ökar. Det är de fattiga som är mest direkt beroende av dessa resurser.

 
Ekologiskt för framtiden
Det finns en rad andra orsaker till att hunger finns, men som inte är huvudorsaker till att hungern ökar. Dit hör krig och konflikter, naturkatastrofer, hiv/aids och bristande rättigheter för kvinnor, barn och minoriteter. I årets kampanj koncentrerar vi oss på jordbrukets och klimatförändringarnas inverkan på hungersituationen.

En viktig del av svaret på hungerkrisen finns i jordbruket. De flesta som har för lite mat lever på landsbygden och är på ett eller annat sätt beroende av jordbruket.

Genom att stärka de småskaliga böndernas förutsättningar kan inkomsterna öka, och en lokal ekonomisk utveckling komma igång.

Rättvisare världsmarknad
Utsatta bönder behöver utvecklingsstöd. Internationella livsmedelsbolag måste ta större ansvar för att jordbruket utvecklas och de småskaliga jordbrukarna måste få bättre villkor på världsmarknaden.

Det betyder att vi behöver göra insatser på flera nivåer för att nå resultat. Vi behöver pengar för att kunna stödja jordbruksutveckling nu direkt.

Och vi behöver öka vår och våra samarbetspartners kunskap för att tillsammans kunna påverka politiker och företag och på sikt få till rättvisare villkor.

Idag odlas mer än nog med mat för att föda jordens befolkning. Mycket av jordbruket är emellertid inte hållbart, utan skadar markens långsiktiga produktionsförmåga.

Om inte jordbruket tar större miljöhänsyn hotar på sikt en "miljömatkris". Redan idag försämrar klimatförändringarna
på många håll förutsättningarna för jordbruk.

I viss mån går det att anpassa jordbruket så att både produktionen och tåligheten för klimatförändringarna ökar. Det kräver ekologiskt hållbara metoder för att förbättra jorden och teknik för att använda regnvatten effektivt.

Vårt sätt att leva i Sverige spelar roll. Med små steg i vardagen som att åka kollektivt och äta mindre kött kan vi alla bli en del av lösningen.

Gunnel Axelsson Nycander

Så kan världen mättas

  • Ekologiska jordbruksmetoder
  • Ökat jordbruksbistånd
  • Generösa handelsregler
  • Minskad köttkonsumtion

Källa: Svenska kyrkans hemsida