S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-02-09

Gravrättsinnehavare sökes

I S:t Görans kolumbarium finns ett antal har gravrättsinnehavare som ärvt gravrätten, men som församlingen inte känner till. För att uppdatera uppgifterna i vårt gravregister, skulle vi gärna vilja komma i kontakt med dig som har anknytning till någon av de aktuella gravplatserna. Du kanske är anhörig till någon av de gravsatta eller har kännedom om deras efterlevande.
Enligt Begravningslagen ska alla gravplatser ha en aktuell gravrättsinnehavare, dvs en person som ansvarar för gravplatsen. Sedan 1991 gäller att dödsboet efter en avliden gravrättsinnehavare ska anmäla till vem gravrätten ska gå över. Före 1991 ärvdes gravrätten automatiskt av alla dödsbodelägare, men det fanns ingen skyldighet att anmäla namnen på de nya gravrättsinnehavarna till kyrkogårdsförvaltningen (församlingen). Därför finns ett stort antal gravplatser i kolumbariet som har gravrättsinnehavare som ärvt gravrätten, men som vi i församlingen inte känner till.

De gravplatser det gäller finns i denna förteckningPDF. De är också anslagna i respektive rum i kolumbariet. För att uppdatera uppgifterna i vårt gravregister, skulle vi gärna vilja komma i kontakt med Dig som har anknytning till någon av de aktuella gravplatserna. Du kanske är anhörig till någon av de gravsatta eller har kännedom om deras efterlevande.

 Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få att hitta de saknade gravrättsinnehavarna. Kontakta Annie Magnusson på församlingens kansli, tel 08-545 709 54 eller e-post annie.magnusson@svenskakyrkan.se, och berätta vad Du vet. Även vaktmästaren i kolumbariet hjälper gärna till med detta.

 
Vi är mycket tacksamma för Din hjälp!

Kjell Hellström
kanslichef