S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2011-12-23

Fler ringer Jourhavande präst

Samtalen till Jourhavande präst i Svenska kyrkan har sedan 2008 ökat med över 30 procent. Många ringer till Jourhavande präst regelbundet när ensamheten och ångesten blir för svår på natten.
- Jourhavande präst fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle, säger Monica Eckerdal, samordnare för Jourhavande präst.
Hittills under 2011 har Jourhavande präst tagit emot drygt 62 000 samtal, en ökning med ca 3,5 procent jämfört med förra året. Behovet av en mänsklig kontakt på natten är viktigt för många och en ökande andel av kontakterna är återkommande.
— Människor är så oerhört ensamma. De har inte någon annan än jourhavande präst att prata med - varken på dagen eller på natten. Många kan ha en psykiatrisk diagnos men hör inte hemma på psykakuten, förklarar Monica Eckerdal, samordnare för Jourhavande präst, fenomenet.
— Jourhavande präst fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle, säger hon.

Samtal och trosfrågor
De vanligaste samtalsämnena i jouren är just psykisk ohälsa, relationer och ensamhet. Men även frågor och tro och liv förekommer.
— Det finns en stor del privatreligiositet i vårt land och det finns också många som bär med sig delar av en barnatro. I mötet med prästen på natten blir det tillåtet att knyta an till den tro som finns någonstans djupt inom en. Det känns tryggt helt enkelt. Att någon bär fram en i bön inför Gud ger människor kraft, säger Monica Eckerdal.  Hon betonar dock att en jourhavande präst aldrig ber, välsignar eller läser bibelord om inte den inringande har frågat efter det.

Via 112
Till Jourhavande präst kan vem som helst ringa oavsett tro och etnicitet. Man får vara anonym. Jouren är öppen varje natt mellan kl 21 och 06. Telefonnumret är 112. Samtalet är gratis.

FAKTA
Jourhavande präst är en tjänst som Svenska kyrkans församlingar gemensamt erbjuder.  Genom att samverka i en jourtjänst via SOS-alarm behöver inte alla församlingar tillhandahålla akut själavård varje natt. Från och med 2012 är också Karlstad stift med i jourverksamheten.
En stabil organisation och modern teknik gör att 9 av 10 samtal kommer fram till Jourhavande präst. Präster från olika delar av Sverige ingår i jouren — några med stora uppdrag, andra med tjänstgöring ett par gånger per år.

Andra jourer i Svenska kyrkan
Svenska kyrkans finska telejour, Palveleva Puhelin, 020-26 25 00 är öppen varje natt klockan 22-01. Samiska krisnätverkets jourtelefon, 063-10 12 30, är öppen fredagar och söndagar, klockan 20-24. Samtalen till Svenska kyrkans jourtelefoner går via SOS Alarm. Samtalen är gratis och man kan vara anonym.