S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2011-11-29
Ett liv - en berättelse
Genom att samtala om det som varit och är, fortsätter vi att växa och mogna. Nu startar en Livsberättelsegrupp för de i pensionsåldern.
I januari startar en "Livsberättelsegrupp". I en liten grupp träffas man tillsammans med andra jämnåriga och samtalar kring olika teman.
- Varje människa är en livsberättelse. Genom att samtala om det som varit och är, fortsätter vi att växa och mogna, berättar Anne Annerstedt, präst i S:t Görans församling.

Olika teman
Samtalen kan t ex kretsa kring  barndomshemmet, föräldrarna, plats i familjen, skoltid, ungdomsår, att flytta hemifrån, arbete, fritid, att bilda familj/leva ensam, andlighe och döden. Gruppen träffas 14 gånger under både vår och höst.
Andréas Lindström

Fotnot: Anmälan Marie Lundeborg, diakon, 070-289 94 95,  marie.lundeborg@svenskakyrkan.se,
Anne Annerstedt, präst, 070-289 94 83 anne.annerstedt@svenskakyrkan.se