S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2013-03-15

Enklare struktur för Svenska kyrkan

I slutet av november beslutade kyrkomötet om en ny struktur för Svenska kyrkan. Beslutet innebär att församlingen får en tydlig ledning och medlemmarna möjlighet till större inflytande och engagemang.

Beslutet innebär även att de kyrkliga samfälligheterna upphör från och med 1 januari 2014. De ska ombildas till pastorat som leds av en kyrkoherde.

- Svenska kyrkans församlingar ska kunna leva, utvecklas och fungera i olika typer av miljöer: på landsbygden, i tätorter och i storstäder. Uppdraget är detsamma: fira gudstjänst, finnas på människornas sida, berätta om Jesus och undervisa, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

- Den nya strukturen ger församlingarna nya möjligheter att samordna och organisera sin verksamhet. Förutsättningarna för bred delaktighet, ansvarstagande, gemenskap, en god arbetsmiljö och långsiktig ekonomisk bärkraft förbättras, menar ärkebiskopen.

Läs mer om beslutet och hur vad man tänker om det genom att klicka här.länk till annan webbplats