S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-11-02

Ekonomisk hjälp

Har du hamnat i en livssiutuation där du har svårt att få pengarna att räcka till? Då kan du söka stiftelsemedel från Svenska kyrkan.
Livet kan förändras fort och då kan vi behöva hjälp och stöd. Ibland är behoven grundläggande och tas om hand av socialtjänsten. Ibland är de tillfälliga och av sådan karaktär att det går att söka stiftelsemedel.
- I vårt arbete generellt och inte minst vad gäller stiftelser strävar vi efter att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Det kan handla om att ekonomiskt stötta en situation som leder till en positiv förändring, t ex tandvård eller annan behandling för ökad hälsa, att möjliggöra aktiviteter för barn, deras familjer liksom för människor med låg inkomst, berättar diakoniassistent Tor-Björn Willberg och fortsätter:
- Ibland samverkar vi med andra aktörer som socialtjänst eller frivilliga organisationer.

Läs mer här