S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2013-10-24

Du spelar roll

Är du medlem i Svenska kyrkan? Om du svarar ja vill vi rikta ett innerligt tack. Du är en möjliggörare! Det är du som tillsammans med andra medlemmar bildar församling och ger församlingen liv. Varje år finns många av kyrkans över 6,5 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för kyrkan att vara en gemenskap för många.

Stöd i vardagen
Tack vare dig kan vi fortsätta det diakonala arbetet som innebär att vi finns för dem som kanske inte har ett givet sammanhang, som kanske hamnat i ekonomiska svårigheter  eller som är ensamma.

Tro och vuxet växande
Tack vare dig kan vi fira gudstjänster, ordna sorgegrupper, bibelstudium, samtalsgrupper och föredrag som  kan vara ett stöd i livet.

Mötesplatser
Och tack vare dig kan vi möta äldre och dela gemenskap och få del av livskunskap. Vi kan ordna utflykter för dem som inte annars kommer ut, göra hembesök hos dem som inte annars får besök. Andra mötesplatser är soppluncher, församlingsaftnar och meditation.

Barn, ungdom och familj
Du gör det även möjligt för flera hundra barn och ungdomar i veckan möts i öppna förskolan, körer, ungdomsverksamheter och barnrytmik. Mötesplatser där både livets stora och små frågor avhandlas.
Livets stora händelser
Många möter kyrkan vid de stora händelserna som dop, vigsel och begravning. Och även det gör du möjligt. Din medlemsavgift gör att vi kan ha präster, vaktmästare och organister i kyrkan.

Plats för reflektion
Du gör det även möjligt för oss att hålla kyrkan öppen varje dag. En plats att söka stillhet, tända ett ljus och kanske be en bön.  

Körer och konserter
Ditt medlemsskap gör det möjligt för oss att ha ett rikt musikliv. I Svenska kyrkan på  Kungsholmen och Essingen finns det 18 olika körer.  Det finns körer för alla, både för dig som inte sjungit så mycket och för dig som har stor körvana. Flera körer för barn finns i alla tre församlingarna.

Nästan varje vecka finns det härlig musik att lyssna på  i någon av våra kyrkor både i forma av konserter men även i våra gudstjänster.
Kyrkan vid kriser
Vid samhälleliga katastrofer är kyrkan en medaktör i olika former av kris- och stödgrupper. Kyrkan hålls också öppen för besök och samtal.

Sjukhuskyrkan
I S:t Görans församling har vi även en sjukhuskyrka på S:t Görans sjukhus Ditt medlemskap gör att vi kan finnas som stöd i kanske svåra och oväntade situationer.

En del av historien
Det finn tre kyrkor och ett kapell på Kungsholmen och Essingöarna.En  gammal kyrka från1688 och två som är uppförda på 1900-talet.  

Vi får oftast inga bidrag för att underhålla kyrkorna. Våra kyrkor skulle därför förfalla om inte församlingarna avsatte ekonomiska resurser för underhåll. Kyrkoavgiften är församlingarnas främsta inkomstkälla och är alltså av helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan vårdas.

Så utan dig - ingen kyrka!

Text Annika Schlegel Åberg