S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-05-08

Delaktigt val

Kyrkovalet handlar om vilka grupper och personer som ska få förtroendet att på olika nivåer besluta om och företräda Svenska kyrkan under fyra år. Men kyrkovalet handlar också om delaktighet och om samhörighet med Svenska kyrkan.
Kyrkovalet är ett uttryck för människors engagemang och ett tillfälle för församlingarna att möta många av sina tillhöriga. Det gör kyrkovalet till den enskilt största markeringen av Svenska kyrkans demokratiskaidentitet.

Demokrati handlar både om att ta ansvar och att ha inflytande. Genom kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar som är folkbokförda i Sverige och som senast på valdagen fyllt 16 år möjlighet att vara med och forma
framtidens kyrka genom att rösta. Denna låga rösträttsålder är unik i Sverige och har ingen motsvarighet i de allmänna valen.

Att vara delaktig, att ta ansvar, att samarbeta och utveckla helheten i Svenska kyrkan är ett förtroende. Svenska kyrkan är beroende av alla som idag och i framtiden vill dela detta förtroende. En medlem som vill ställa upp som kandidat gör det genom att ansluta sig till en befintlig nomineringsgrupp eller skapa en ny grupp. Svenska kyrkan är
beroende av människors engagemang för att vara en levande kyrka.

Andréas Lindström

Fotnot: Om du vill kandidera i kyrkovalet finns det två sätt att gå till väga. Antingen kontaktar du en nomineringsgrupp som redan är aktiv, eller också bildar du tillsammans med människor som delar dina värderingar
en ny grupp. Läs mer på www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats