S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2009-12-10

Countdown to Copenhagen

Nu är klimatmötet i Köpenhamn igång. Det pågår mellan 7-18 december. Flera kristna biståndsorganisationer i Europa är där under kampanen Countdown to Copenhagen.  I Sverige har Svenska kyrkan och Diakonia under ett år arbetat aktivt för att förmå svenska delegater att arbeta för ett rättvist och kraftfullt klimatavtal.
Under klimatmötet i Köpenhamn deltar 15 000 delegater från 192 olika länder deltar. Huvudfrågan är utsläppen av växthusgaser och hur mycket dessa ska minskas. Det avtal som tas fram ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut i slutet av 2012. För att det nya avtalet ska bli verkningsfullt behövs att alla 192 länder skriver på avtalet. Det innebär att även USA måste med.

Solidarisk  klimatpolitik
För ganska exakt ett år sedan höll FN ett klimatmöte i Poznan. Målet med det mötet var att skapa förutsättningar för ett nytt internationellt klimavtal under 2009 års möte i Köpenhamn. I anslutning till FN-mötet i Poznan startade Countdown to Copenhagen. Det är ett initiativ från kristna biståndorganisationer i Europa.  Man vill genom en aktiv kampanj uppmana ledarna för världens rika länder att arbeta för en solidarisk och kraftfull klimatpolitik.

Mål - global uppvärmning under 2˚C
Svenska kyrkan och Diakonia uppmanar Sverige och våra delegater att kämpa för ett avtal som:
- håller den globala uppvärmningen under 2˚C.
- gör att EU minskar de egna utsläppen av växthusgaser med 40% till 2020.
- gör att EU - utöver sina egna åtaganden -  betalar för minst lika stora utsläppsminskningar och bidrar till klimatanpassning i utvecklingsländer.

Under året har det gjorts en namninsamling med över 1000 namnunderskrifter.  Dessa underskrifter överlämnas av en delegation med bla Ärkebiskop Anders Wejryd  till Fredrik Reinfeldt den 8 december.

Klockringning
I anslutning till Luciahögtiden på söndag kl 15.00 ringer S:t Görans kyrka för klimatet. Läs mer om den globala klockringnen på www.svenskakyrkan.se länk till annan webbplats

Ärkebiskop Anders Wejryds bön
Gud, vi ber
om din hjälp att se våra uppgifter,
ge oss kraft och mod att göra det vi kan för din starka och sköra skapelse,
för kommande släkten och för varandra.
Du vet vad vi behöver: din kärlek, våra sinnen och samveten,
rent vatten, ren luft och mat på borden.
Vi ber för oss själva och för alla som saknar det nödvändiga.
Vi ber för alla världens 
klimatförhandlare och beslutsfattare, för Förenta Nationernas arbete och för rättvisa
och framåtsyftande klimatbeslut.

Text och sammanställning: Annika Schlegel Åberg