S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2011-03-28

Biskopsstöd till öppet brev om sjukförsäkringsreformen

SKR - Sveriges Kristna Råd, skrev den 10 mars ett öppet brev till regeringen. Brevet handlar om de allvarliga konsekvenser som sjukförsäkringsreformen fått för enskilda människor och för familjer i Sverige. Brevet kräver förändring. Nu har sveriges alla 14 biskopar ställt sig bakom brevet.
I det öppna brevet, som alltså biskoparna ställt sig bakom, kräver Sveriges Kristna Råd förändringar. Det handlar bland annat om att svårt sjuka människor ska få sin sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb eller arbeta under sin sjukskrivning.

Tror på det politiska systemet - Vi alla biskopar vill markera att detta är ett välbalanserat brev som lyfter fram det vi kan göra, säger ärkebiskop Anders Wejryd och fortsätter:
-Vi vill peka på det som är ett problem och att vi samtidigt har tilltro till det politiska systemet i Sverige, att föra diskussioner.

Gemensamma bedömningar måste göras Brevet kräver att människor inte ska kunna ställas utanför alla försörjningsmöjligheter därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av deras arbetsförmåga. Gemensamma bedömningar, giltiga och gällande i båda systemen, måste göras.   

För människor som inte längre bedöms ha rätt till sjukersättning eller arbetslöshetsersättning måste det finnas en möjlighet att få försörjningsstöd från socialtjänsten även om man exempelvis äger den bostad man bor i.

Människor drabbas av allvarliga konsekvenser - Vi vill trycka på att man på allvar tar tag i de här allvarliga konsekvenserna som människor drabbats av, säger Anders Wejryd.
I brevet krävs också att människor inte ska behöva säga upp en trygg anställning och gå ut i arbetslöshet på grund av att de nått en tidsgräns i sjukförsäkringen. 

Förtroende för ställningstagandet -Jag tror att många skulle blivit oerhört besvikna om inte vi, som varit så engagerade i de här frågorna, skulle följa upp frågan. Och när nu Sveriges Kristna Råd var så snabba och samlade en sådan bred uppslutning av 28 kyrkor, är det viktigt att vi markerar att vi står bakom och har förtroende för det ställningstagandet, betonar ärkebiskop Anders Wejryd.

Deltar i manisfestationer På Annandag påsk den 25 april kommer flera biskopar att delta i manifestationer som arrangeras av olika aktörer runt om i landet.

redaktionen@svenskakyrkan.se

SKR:s öppna brev till regeringenlänk till annan webbplats
Läs mer om SKRlänk till annan webbplats