S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-09-12

Barnen hårt drabbade i Pakistan

Samtidigt som Svenska kyrkans och ACT-alliansens insatser når närmare 270 000 människor efter översvämningarna riskerar många barn att råka ut för sjukdomar. Media i Pakistan rapporterar att över sex miljoner barn är drabbade av översvämningarna och 2,7 miljoner är i behov av akuta livräddande åtgärder.
Ytterligare 3,5 miljoner är i riskzonen att råka ut för diarre och dysenteri som är dödliga under dessa omständigheter.  Risken är också stor att vattenburna sjukdomar, som kolera, kommer att öka dramatiskt.
- 80 procent av patienterna vid de mobila klinikerna är kvinnor och barn. De vanligaste sjukdomarna är diarre,  lunginflammation, hudsjukdomar och urinvägsinfektioner. Dåligt väder och hög luftfuktighet ökar antalet luftrörssjukdomar, speciellt hos undernärda barn, berättar Dennis Joseph från ACT-alliansen.

Leken kan vara farlig för barn
Barn riskerar att smittas när de leker och badar i floderna. Förutom att tillhandahålla sjukvård och mediciner genomför ACT-alliansen utbildning om vattenburna sjukdomar och vikten av rent dricksvatten och hygien.
Undernäring är ett stort problem och redan innan översvämningarna hade 77 miljoner pakistanier inte tillräckligt med mat. Över hälften av barnadödligheten i Pakistan beror på undernäring enligt FN:s rapporter.
Mer än 17 miljoner tunnland jordbruksmark förstördes i översvämningarna och bristen på mat är stor i hela landet och risken för ytterligare undernäring och dödsoffer har ökat markant.

Barnen är traumatiserade
Sher Afzal bor i byn Kohistan hade tur som inte förlorade sitt hus men hans familj, speciellt barnen har inte kunnat sova på grund av ljudet från vattnet och de jordskred som hela tiden inträffar.Tusentals barn upplever samma sak, de har blivit traumatiserade och lever med bilder av den totala förödelsen tillsammans med den osäkra framtiden.
ACT-alliansen är på plats och ger den drabbade befolkningen sjukvård, mat och andra förnödenheter.

text: Svenska kyrkan nationella nivå, redaktionen@svenskakyrkan.se