S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2011-08-15

Akut behov av stöd

10 miljoner människor på Afrikas Horn är i akut behov av stöd, och den värsta torkan på över 60 år tvingar allt fler människor på flykt. Svenska kyrkan har utsända i området och samarbetar med Lutherska Världsförbundet i akut och långsiktigt arbete.
Svenska kyrkan skickat pengar (bistånd från Sida och insamlade medel) till tre hårt drabbade områden i Etiopien: Abaya, Chinaksen och Dawe Kachen. Pengarna används till matdistribution, näringstillskott till barn och för att förhindra malariautbrott, under de tre närmaste månaderna.

Svenska kyrkan har via ACT-alliansen (se nedan) fått ytterligare förfrågningar om stöd till konkreta katastrofinsatser. De drabbade människorna kommer att behöva stöd under en mycket lång tid framöver, och Svenska kyrkan kommer efter den akuta fasen att fortsätta det långsiktiga arbetet mot hunger.

Omvärldens och medias fokus ligger just nu på de tre flyktinglägren i Dadaab i Kenya, nära den somaliska gränsen. Lägren är konstruerade för 90 000 flyktingar men rymmer nu över 350 000, och måste hantera ytterligare 1500 personer som anländer varje dag. Läget är akut, och mat, vatten, latriner och sjukvård räcker inte till.
— Människorna är undernärda och fullkomligt utmattade efter att ha flytt, ofta till fots, i veckor. Varje månad dör många barn i lägren. Situationen är extremt svår. Samtidigt fortsätter vi med skolundervisning och särskilda fred- och säkerhetsteam för trygghet i lägren samt många andra verksamheter, säger Lennart Hernander, Lutherska världsförbundets platschef i Kenya-Djibouti.

Även utanför lägren i Kenya finns tiotusentals människor som är hårt drabbade av torkan. Situationen är mycket allvarlig i hela krisområdet, som omfattar fyra länder, och även i det hårt drabbade Etiopien finns över 100 000 somaliska flyktingar. Svenska kyrkan stöder redan arbetet i tre läger och Lutherska världsförbundet i Etiopien har nu ombetts av FN:s flyktingorgan UNHCR att hjälpa till med vatten och tillfälliga bostäder i ytterligare två läger på gränsen mellan Somalia och Etiopien, dit många flyr undan torkan.

Genom Lutherska världsförbundet, som administrerar en del av lägren, bidrar Svenska kyrkan till att bygga upp fler läger, där hungerflyktingarna kan få det stöd de behöver. Katastrof-arbetet kan stödjas på flera sätt:
- Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223.
- Skänk 50 kr genom att sms:a HUNGER till 72950.
- Ge direkt via hemsidanlänk till annan webbplats.
Läs mer här om Svenska kyrkans insatser i Östafrikalänk till annan webbplats. Svenska kyrkans utsända Sofia Malmqvists blogginlägg från flyktinglägren i Dadaablänk till annan webbplats.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansenlänk till annan webbplats, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.