S:t Görans församlings sidhuvud Startsida Nyfiken på
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt
Publicerad: 2010-03-28

2010 - bönens år

Bön. Oavsett om vi är troende eller inte så hamnar vi någon gång i situationer som vi inte själva kan påverka. Det kan vara stunder av både glädje och sorg. Kanske sänder vi då en tanke, riktar en bön eller ett tack till någon. 2010 är utsedd till bönens år.
Att be är något väldigt personligt. En del kanske gör det på bussen eller på ett café. Andra kanske gör det ute i naturen eller väljer att besöka en kyrka. Bönen kan vara ordlös eller fylld av ord. Vi kan be tillsammans eller i vår ensamhet. Vi kan be med i kyrkas böner eller helt fritt. En del ber via webben.

I augusti förra året lanserade Svenska kyrkan "Bönewebben", en virtuell variant av bönelådor som finns i många kyrkor. På denna webb kan alla som vill skriva sin bön. Första dygnet skickades omkring tusen böner in till sajten.
Bönewebben finns på www.svenskakyrkan.se/be.länk till annan webbplats

Okomplicerat
För en del är bönen att finna öppning i sitt inre. Andra tycker om att sjunga och be när de dansar. En del människor ber när de verkligen behöver det. Andra ber ständigt. Inget sätt att be är mer rätt eller bättre än något annat.Utan man kan be när, var och hur man vill.
- Bön är egentligen något väldigt enkelt och okomplicerat, säger kyrkoherde Jan Stenberg.

I S:t Görans kyrka lanseras i samband med påsken en fotoutställning kring bön.
- Att be är en självklar del i det kristna livet. Den kristna historien är full av förebilder i form av bedjande människor
och böner som visar på möjligheterna med bön. Fotoutställningen är en del i denna tradition och visar på bön i olika sammanhang. Förhoppningsvis kan utställningen inspirera till bön.

Mänskligt behov
Enligt den internationella undersökningen "World Values Survey" ägnar sig varannan person i Sverige åt bön. Att många människor ber, säkert fler än varannan som denna undersökning visar, kanske handlar om att bön utgår från ett djupt mänskligt behov. Att det i livets olika skeden väcks en längtan eller ett behov av att säga "tack", "förlåt" eller "hjälp!" och här har bönen sin plats i vårt liv.
- Att i kristen tradition be är att dela tillsammans, som delar av Kristi kropp, fogas vi sammans med Kristus
och varandra. I ett större sammanhang än vad vi kanske förstår, avslutar Jan Stenberg.

Andréas Lindström

Fotnot: Fotnot: 2010 har av Kyrkomötet utropats till Bönens år.